1921 m. rugpjūčio 10 d. | Paminklas Emanueliui Kantui

Ponia Stasė Paškevičienė iš Palesių Raseinių apskrities padavė prašymą Lietuvos Pagražinimo Draugijai, kad būtų leista jai pastatyti Laisvės Alejos gale prieš Įgulos bažnyčią paminklą Emanueliui Kantui, kaip pasaulio mintytojui pilozopui lietuvių kilmės.

Ponia Stasė Paškevičienė iš Palesių Raseinių apskrities padavė prašymą Lietuvos Pagražinimo Draugijai, kad būtų leista jai pastatyti Laisvės Alejos gale prieš Įgulos bažnyčią paminklą Emanueliui Kantui, kaip pasaulio mintytojui pilozopui lietuvių kilmės. Sumanytoja būdama 75 metų, aukoja tam pinigų ir siūlo savo jėgas sumanymo įvykdynimui. Sumanytoja šiuo kreipiasi į visuomenę, prašydama paremti jos sumanymą aukomis.

Aukos priimamos „Lietuvos“ Redakcijoj „Emanuelio Kanto Paminklui“.

Paminklas Imanueliui Kantui Karaliaučiuje. Pastatytas 1864 m. Sunaikintas Antrojo pasaulinio karo metu. Atstatytas 1992 m. akpool.co.uk


Šaltinis: „Paminklas Emanueliui Kantui“, Vilnius, nr. 178 (192), 1921 m. rugpjūčio mėn. 10 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F8010E5?exId=99738&seqNr=2