1921 m. rugpjūčio 11 d. | Kauno miesto Taryba

Kauno miesto Tarybos posėdy rug. 11 d. Kauno Burmistru išrinktas Tarybos narys R. Dulskis.

Kauno miesto Tarybos posėdy rug. 11 d. Kauno Burmistru išrinktas Tarybos narys R. Dulskis. Buvo pastatyta dar Digrio kandidatūra, bet šis gavo mažiau balsų. Išrinkta būtų komisija, kurios pirmininku yra Stakelė, o nariais Digris, Marcinkus, Valeiša ir Puzas.

Miesto Tarybos per tris valandas posėdžio tiek ir tepadaryta, kad šie žmonės būtų išrinkti.

Kauno Rotušė. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno miesto Taryba (1921, Rugpjūčio 14 d.) Lietuva (180 (707), p. 5.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64598&seqNr=5