1921 m. rugpjūčio 14 d. | Vėl pradėjo

Kauno Viešojo Aikštė… maloni vieta žmonėms vaikščiot, dar maloniau mažiems žaisti, bet turbūt užvis geriausia patinka, ji dviratininkams. Jie seniau buvo taip tą aikštę užvaldę, kad net nieks neišdrįso skersai pereit.

Kauno Viešojo Aikštė apylygė, apsodinta medžiais o kas svarbiausia, tai kad smailaisiais akmeniukais nenusmaigstyta, kaip kad gatvės, už tai maloni vieta žmonėms vaikščiot, dar maloniau mažiems žaisti, bet turbūt užvis geriausia patinka, ji dviratininkams. Jie seniau buvo taip tą aikštę užvaldę, kad net nieks neišdrįso skersai pereit. Nekurį laiką tie „sporto“ mėgėjai  kaž kur buvo pradingę? Dabar vėl pradėjo rinktis ir taip mitriai važinėt, kad net baugu žiūrėt, netik eiti (aną dieną vieną praeivį smagiai partrenkė).

Bene turi Miesto Valdyba iš to gerą pelną, kad leidžia jiems ta aikšte naudotis? Nors kitur to negalėtų padaryti, nes tokios vietos būna laikomos pasivaikščiojimui ir piliečiai protestuotų, jei važiuoti pradėtų maišytis. O mat pas mus kitaip negu kitur. Na, kad jau tokia tvarka, o gal dar to ir demokratiškumas reikalauja, tai ir aš tylėsiu…

Važinėkit sveiki! Tik dabokit kad oškų nesuvažinėtumėt nes tada būtų didelis trukšmas, nes jos teisių toje apylinkėje ir nemažai turi.

T.

Vienybės aikštė netoli Karo muziejaus. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. Kaunas, XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 180, 1921 m. rugpjūčio mėn. 14 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111156&seqNr=4