1921 m. rugpjūčio 15 d. | Iškilmės Veliuonoje

Veliuonos bažnyčia dar Lietuvos Kunigaikščio Vytauto statyta. Šįmet sueina jos 500 metų sukaktuvės.

Veliuona – istorinė Lietuvos vieta. Prie pat Veliuonos ant Nemuno kranto Gėdimino kalnas, kuriame buk Gėdiminas palaidotas. Veliuonos bažnyčia dar Lietuvos Kunigaikščio Vytauto statyta. Šįmet sueina jos 500 metų sukaktuvės. Tas sukaktuves rengiamasi per Šv. Panelės Dangun Ėmimą 15 rugpjučio iškilmingai atlikti. Dalyvauti jose prižadėjo pats Žemaičių vyskupas. Ant Gėdimino kalno busiąs iškilmingas naujo kryžiaus pašventinimas.


Škotijoje ėjęs lietuvių išeivių savaitraštis ,,Lietuvių draugas“ dažnai aprvašydavo įvykius tėvynėje. Šįkart dėmesio skirta 1921 m. rugpjūčio 15 d. įvykusioms iškilmėms Veliuonoje , kuriose dalyvavo ir Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, pašventinęs naują kryžių, skirtą Veliuonos bažnyčios 500 metų jubiliejui.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Paminklas Lietuvos valdovui Gediminui ant Veliuonos kalno, 1930 m. Nežinomo autoriaus fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Išeivių draugas,  Nr. 34, 1921  08 20, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119632