1921 m. rugpjūčio 16 d. | Bedarbiai iš Amerikos

Rugpjūčio 16 d. iš Bostono ir Worcester Mass per ,,Amerikos Lietuvių“ ir ,,Baltic States Finance Corporation“ (Lietuvių banką) atvyko į Kauną 140 lietuvių šeimynų.

Rugpjūčio 16 d. iš Bostono ir Worcester Mass per ,,Amerikos Lietuvių“ ir ,,Baltic States Finance Corporation“ (Lietuvių banką) atvyko į Kauną 140 lietuvių šeimynų. Gi rugpjučio 28 d. iš ten pat atvyksta dar apie 100 šeimynų dauguma likusieji Amerikoj be darbo. Visus prie laivo Roterdame pasitiko Lietuvos Emigracijos Biuro atstovas ir lydi juos iki Kauno. Atvažiavusiųjų dauguma žada imtis žemės ūkio: kai kurie imsis žuvininkystės, daržininkavimo ir namų statymo darbo.


Škotijoje ėjęs lietuvių išeivių savaitraštis ,,Išeivių draugas“ dažniau talpindavo žinias apie pasaulio lietuvius ir jų keliones. Šiame įraše galite sužinoti apie jų pastangas grįžti į tėvynę. Nors fotografijoje pavaizduota nerūpestinga kelionė vandenynu, ten matomi pramoginiame kruize plaukiantys žmonės, matyt turėję aukštesnės klasės bilietus. Dauguma eilinių keleivių neturėjo tokių gerų sąlygų, o pati kelionė užtrukdavo. Dažniausiai tarpatlantiniai laiviai plaukdavo tarp Niujorko JAV ir Sautamptono Didžiojoje Britanijoje, iš kurio 1912 m. išplaukė ir bene garsiausiu tokio tipo laivu tapęs ,,Titanikas“. Vis dėlto, dažniau lietuviai plaukdavo į vieną galingiausių tuometinio pasaulio uostų Roterdamą Nyderlanduose, į kurį plaukė iš Bostono ir šiame įraše paminėti keleiviai. Iš čia grįžimas į Lietuvą jau buvo paprastesnis, dažniausiai buvo keliaujama per Vokietiją traukiniais, kurie tuo laikotarpiu, įdomu, sėkmingai pasiekdavo Kauną. Be abejo, ne visiems reemigrantams pasisekė gerai integruotis Lietuvoje, tačiau nemažai jų čia atsinešė verslo patirties, finansų ir prisidėjo prie šalies ekonomikos augimo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Poilsiaujantys keleiviai kelionės per vandenyną metu. Carl Simon fotografija. 1925 m. Jungtinis archyvas Kelne, Vokietijoje.


Šaltinis: Išeivių draugas,  Nr.35, 1921  08 27, p.1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119631

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_p_01753119_jpg