1921 m. rugpjūčio 17 d. | Punskas

Punsko gyventojai, bijodami patekti į Lenkų vergiją, išsiuntė delegaciją pas T.S. Komisiją Kaune prašydami, kad šioje vietoje pati patikrintų gyventojų sąstatą.

Punskas. Rugpjučio 16 ir 17 dieną važiuodama į Suvalkus ir atgal, buvo aplankiusi Punską T.S. Kontrolės Komisija, kuri pirmiausiai klausinėjo vaitą, paskui miesto seniūną Goldšteiną ir kunigus dėl gyventojų sąstato ir dėl bažnyčios pamaldų tvarkos. Ypač buvo įdomaujama, kiek esą lenkų Punsko srityje.

Rugpjučio 20 dieną atvyko lenkų raštininkas su žandarais ir užpuolė ant Goldšteino, kam šis pasakęs, kad Punske daugiau esą lietuvių, nekaip  lenkų.

Punsko gyventojai, bijodami patekti į Lenkų vergiją, išsiuntė delegaciją pas T.S. Komisiją Kaune prašydami, kad šioje vietoje pati patikrintų gyventojų sąstatą. (ELTA)


Žmonijai gydantis Pirmojo pasaulinio karo žaizdas daug vilčių buvo dedama į Tautų Sąjungos organizaciją. Iliustracijoje britų plakatas, šlovinantis šios organizacijos kaip taikos pasaulyje vaidmenį. To paties tikėjosi ir Lietuva, besivylusi, kad Tautų Sąjunga išspręs konfliktą su Lenkija palankiai Lietuvai ir pripažins jai sostinę Vilnių. Nepaisant nemažai gerų norų Tautų Sąjunga neturėjo patikimų kontrolės mechanizmų, o pavienių politikų ir intelektualų tikėjusių ja vaidmens neužteko sisteminiams pokyčiams visame pasaulyje pasiekti. 3-iajame dešimtmetyje dar išlaikiusi savo įtaką, 4-ajame organizacija ėmė vis labiau smukti, liko daugiau simbolinė, o jos sankcijos valstybėms su agresyviais kėslais nepasiekdavo rezultato. Todėl, tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, vis didėjo nusivylimo šia organizacija, į kurią sudėta tiek daug lūkesčių.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Britų plakatas ,,Pasaulio viltis“, kuriame Taikos deivė įpareigoja Tautų Sąjungą sergėti jos šventyklą, 1920 m. Heidelbergo universiteto Vokietijoje archyvas.


Šaltinis: Išeivių draugas,  Nr. 37, 1921  09 10, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119629

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/206/item_YEWSYTYUOXW4GOH6P7VYHYP6V5I5K5NE