1921 m. rugpjūčio 20 d. | Amerikiečių ir bolševikų derybos dėl Rusijos bado

Rygoje tarėsi Amerikos atstovai su Rusijos atstovais dėl pagalbos Rusijos badaujantiems. Amerikiečiai pasisiūlė šelpti vaikus ir ligonius. Šiose derybose paaiškėjo, kad rusai gal ir nebadautų, jei Rusijos susisiekimo keliai būtų žmogiški.

Rygoje tarėsi Amerikos atstovai su Rusijos atstovais dėl pagalbos Rusijos badaujantiems. Amerikiečiai pasisiūlė šelpti vaikus ir ligonius. Šiose derybose paaiškėjo, kad rusai gal ir nebadautų, jei Rusijos susisiekimo keliai būtų žmogiški. Yra tokių vietų, kur javų žmonės turi net per daug, bet už kokios 500 verstų nuo tokios vietos žmonės neturi ką valgyti ir badauja, nes nėra galimybės maistui gabenti. Susisiekimo priemonės bolševikams viešpataujant taip sugedo, kad jų ir atitaisyti niekas negali. Tose derybose tarp kitko buvo vieno amerikiečio pasakyta, jog atvežtas iš Amerikos maistas į Rusiją taip pat gali kur nors gulėti ir nepatekti į bado apimtas vietas. Tokiu būdu išeina, kad kol transportas nepagarės, ligi tol jokia pagalba badaujantiems nėra galima.

Fotoatvirukas. Ryga. Panorama. XX a. 4 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejus


Šaltinis: Amerikiečių ir bolševikų derybos dėl Rusijos bado  (1921, Rugpjūčio 20 d.) Trimitas (32 (52), p. 8.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39085_9