1921 m. rugpjūčio 23 d. | Javai iš Švedų

Švedų laikraščių žiniomis, Rusijos agentai supirko 10,000 tonų švedų javų.

Kopenhaga, VIII, 23 (Elta) Švedų laikraščių žiniomis, Rusijos agentai supirko 10,000 tonų švedų javų. Kasdien daromos naujos sutartys dėl javų išvežimo į Rusiją.

Butiškės vienkiemio bendras vaizdas. 1938 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus


Šaltinis: Javai iš Švedų (1921, Rugpjūčio 26 d.) Lietuva (189 (716), p. 3.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64608&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/150000009484975/150000009484998?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F150000009484975%3Fs_id%3DBeJGCqygfeoSTZQz%26s_ind%3D12%26valuable_type%3DEKSPONATAS