1921 m. rugpjūčio 25 d. | Penktos derybos su Lenkais

Rugpjūčio 25 dieną Ženevoje vėl prasidės Lietuvių Lenkų derybos, Tautų Sąjungos Tarybos nariui p. Hymansui pirmininkaujant. Tai bus iš eilės jau penktos mūsų derybos su Lenkais. Kokios bus šios derybos ir jų vaisiai, dabar sunku numatyti.

Rugpjūčio 25 dieną Ženevoje vėl prasidės Lietuvių Lenkų derybos, Tautų Sąjungos Tarybos nariui p. Hymansui pirmininkaujant. Tai bus iš eilės jau penktos mūsų derybos su Lenkais. Kokios bus šios derybos ir jų vaisiai, dabar sunku numatyti. Bet iš praeitų derybos vaisių sprendžiant, negalima turėti per daug didelės vilties, kad jau šį kartą bus galutinai išspręstas tas taip visiems įkyrėjęs ginčas. Pirmos darybos Suvalkuose buvo lyg sėkmingiausios. Ten buvo pasirašyta Lietuvos ir Lenkų sutartis, kurią patvirtino savo parašais Tautų Sąjungos atstovai. Bet lenkai tuojau iš tos sutarties padarė neturintį vertės „popierio gabalėlį“, jie veidmainingu puolimu ir mūsų sostinės pagrobimu tą sutartį sulaužė. <…> Kokį mums tos visos derybos duoda pamokimą? Tokį, kad lenkai su mumis taikinsis tik tada, kaip lietuviai leis jiems Lietuvoje šeimininkauti. Sutinka neva atiduoti mums ir Vilnių ir kitus pagrobtus Lietuvos kraštus, bet už tai nori paimti į savo nagus visą Lietuvą. Lenkai melagystėmis, šmeižtais įtikino p. Hymansą, kad jie mums siūlo dievobaimingas sąlygas; mat, jie nori gyventi su lietuviais lygybėje brolybėje ir vienybėje; jie nori tik susirišti artimais politiniais, ekonominiais ir militariniais ryšiais su Lietuvą.

Paulis Hymansas, siekęs Lietuvos ir Lenkijos konflikto sprendimo. Prancūzijos nacionalinės biblioteka.


Šaltinis: Penktos derybos su Lenkais (1921, Rugpjūčio 13 d.) Trimitas (31 (51), p. 1-2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39086_3

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b531395815