1921 m. rugpjūčio 28 d. | Kelkime Lietuvos ūkį

Pasauliniui karui pasibaigus visos šalys eina lenktyn atstatyme savo išdirbystės ir pramonės. Lietuva yra ūkio šalis ir todėl mes turime kelti ir gerinti savo ūkį. Tam reikalingas kapitalas kuris guli pas mūsų žmonės giliai paslėptas arba užkastas žemėje be jokios naudos.

Pasauliniui karui pasibaigus visos šalys eina lenktyn atstatyme savo išdirbystės ir pramonės. Lietuva yra ūkio šalis ir todėl mes turime kelti ir gerinti savo ūkį. Tam reikalingas kapitalas kuris guli pas mūsų žmonės giliai paslėptas arba užkastas žemėje be jokios naudos. Kam laikyti pinigus pas save ir bijoti ugnies ir plėšikų, kad juos galima visuomet pasidėti į LIETUVOS ŪKIO BANKĄ, kur jie bus gerai apsaugoti ir neš nuošimtį. Jūsų pinigai bus sunaudoti vien pakėlimui Lietuvos, o kartu ir jūsų ūkio. Tie kurie laikote pinigus pas save pagalvokite apie tai. Pinigus galima siųsti paštu.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas.

Akcinės bendrovės ,,Maistas” fabrikas Aleksote apie 1930 m. Iš fotografijų albumo J. Skrinskas „Kaunas“ 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kelkime Lietuvos ūkį (1921 rugpjūčio 28 d.) Laisvė (nr. 191) p. 4.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111168