1921 m. rugpjūčio 3 d. | Lietuvos Šaulių Sąjungos įstatymas

Lietuvos Šaulių Sąjungos tikslas – stiprinti ir didinti valstybės gynimo pajėgas.

Einąs Respublikos Prezidento Pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas skelbia šį Steigiamojo Seimo 1921 m. liepos m. 7 d. priimtą įstatymą.

Lietuvos Šaulių Sąjungos įstatymas.

1 §. Lietuvos Šaulių Sąjungos tikslas – stiprinti ir didinti valstybės gynimo pajėgas.

2 §. Sąjungos nariais gali būti visi Lietuvos piliečiai ir pilietės, kurie stovi ant pamato nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos, kurie nebuvo baudžiami už kriminalinius bei tėvynės išdavimo ar kokius kitus nusikaltimus ir nusižengimus, atimančius visas arba kaikurias piliečių teises.

[…]

5 §. Sąjungai leidžiama įsigyti ir laikyti savo žinioje visų rūšių ginklai, kariškoji medžiaga ir prietaisai. Jų vartojimas kontroliuojama Krašto Apsaugos Ministerijos instrukcijomis ir nurodymais.

6 §. Šauliai, eidami Valstybės gynimo darbą, naudojasi visomis karių teisėmis bei privilegijomis, nukentėję ar žuvę fronte, ar teikdami pagalbą valdžios ar savivaldybių organams naudojasi pašalpomis ir pensijomis kaip kariai.

[…]

 

A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento Pareigas

Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

D-ras Grinius

Ministeris Pirmininkas.

 

Kaunas, 1921 m. rugpiūčio mėn. 3 d.

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis
(1873-1929). 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos Šaulių Sąjungos įstatymas“, Vyriausybės žinios, nr. 70, 1922 m. rugpjūčio mėn. 11 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25182&seqNr=5