1921 m. rugpjūčio 7 d. | Kauno Šachmatininkų Draugija

Kauno viršininko įregistruota „Kauno Šachmatininkų Draugija – pirma Lietuvoj Šachmatininkų organizacija. Karių Kliubas maloniai suteikė vieną kambarį savo bute ir Draugijos nariai ir svečiai netrukus galės rinktis lošimui.

Kauno viršininko įregistruota „Kauno Šachmatininkų Draugija – pirma Lietuvoj Šachmatininkų organizacija. Karių Kliubas maloniai suteikė vieną kambarį savo bute ir Draugijos nariai ir svečiai netrukus galės rinktis lošimui. Narių skaičiun užsirašymas priimamas pas steigėjus: d-rą Chmielevskį, leitenentą Gustaitį, Gladšteiną (Laisvės Al. 49, optikos magazinas), J. Japu, Ch. Kaganą (Tolstojaus 2), Z. Kolodną ir kapitoną Rekašių (Duonelaičio, 7).

Šachmatų vadovėlis. Kaunas. 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno Šachmatininkų Draugija (1921, Rugpjūčio 7 d.) Lietuva (174 (701), p. 4.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64617&seqNr=4