1921 m. rugpjūčio 9 d. | Lloyd George‘as apie Lenkus

,,Intrenging“ pranešimu Lloyd George pareiškęs, jog Lenkija dėl savo gyvybės turinti būti dėkinga vien Versalio sutarčiai ir todėl privalanti tą sutartį juo labiau respektuoti.

Berlynas, VIII-8. (Elta). ,,Intrenging“ pranešimu Lloyd George pareiškęs, jog Lenkija dėl savo gyvybės turinti būti dėkinga vien Versalio sutarčiai ir todėl privalanti tą sutartį juo labiau respektuoti. Be to, jis pareiškė, kad neleistina Lenkijai ginklu grobti Aukštąją Sileziją  ir pasakė Lenkų Vilniaus pagrobimas esąs didelis neteisingumas.


Vienu galingiausių asmenų tuometiniame pasaulyje laikytas Britų imperijos ministras pirmininkas Lloyd‘as George‘as nors ir laikė Lenkiją svarbia valstybe Europos apsaugai nuo galimos komunistinės invazijos turėjo nemažai rezervų dėl pačios Lenkijos elgesio. Tai pastebima ir šioje žinutėje, kur politikas kritikavo Lenkijos politiką Aukštutinės Silezijos ir Vilniaus klausimu. Tokiomis žinutėmis Lietuvos spauda noriai dalindavosi, o politikai neretai tikėjosi, kad tai gali nulemti Vilniaus klausimo sprendimą Lietuvos naudai.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Pirmojo pasaulinio karo plakatas vaizduojantis tuometinį Didžiosios Britanijos ginkluotės ministrą Lloyd George, būsimąjį ministrą pirmininką ir jo galią. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos.


Šaltinis: Lietuva,  1921 08 09, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64618