1921 m. rugpjūčio 8 d. | Aukščiausios Tarybos konferencija

Rugpjūčio 8 d. dieną Paryžiui jau tikrai susirinks Aukščiausioji Taryba, kurioj dalyvaus ministeriai pirmininkai Anglijos, Prancūzijos, Italijos, taip pat Amerikos atstovai.

Rugpjūčio 8 d. dieną Paryžiui jau tikrai susirinks Aukščiausioji Taryba, kurioj dalyvaus ministeriai pirmininkai Anglijos, Prancūzijos, Italijos, taip pat Amerikos atstovai. Taryba pirmiausiai svarstys Aukštosios Silezijos klausimą. Be to, busią svarstomi dar kai kurie klausimai, tarp kurių ir apie pagalbos tiekimą badaujančiai Rusijai.


1921 m. vienas svarbiausių tarptautinių klausimų buvo Aukštutinės Silezijos likimas. Lietuva stengėsi pasinaudoti proga pabrėžti, kad Lenkijos interesai Aukštutinėje Silezijoje nėra teisingi ir sulyginti tai su Vilniaus situacija. Vis dėlto, Lenkijos pusė per spaudą stengėsi įvairiomis kalbomis leisti knygas pagrindžiančias Lenkijos teises į Aukštutinės Silezijos regioną. Vienas pateiktų pavyzdžių yra Lenkijos kariuomenės jūrų laivyne ir generalinio štabo II skyriuje (žvalgyboje) dirbusio Karol Firich parengta knyga , kuri pasirodė anglų kalba 1921 m. gegužę.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Charles T. Firich (Lenkijos generalinio štabo majoro ir jūrų laivyno komandoro Karol Tirich ) knygos turėjusios įrodyti Lenkijos teises į Aukštutinę Sileziją viršelis, 1921 m.


Šaltinis: Trimitas,  1921 08 13, Nr. 31, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39086&biRecordId=259883