1921 m. rugsėjo 12 d. | Lietuvių – Lenkų derybos Ženevoj

Rugsėjo 12 dieną Ženevoj prasidėjo betarpės derybos tarp Lietuvos ir Lenkų valdžios atstovų, pirmininkaujant Hymansui. Derybų pamatan padėta Hymanso projektas, tik mažmožiuose pakeistas.

Rugsėjo 12 dieną Ženevoj prasidėjo betarpės derybos tarp Lietuvos ir Lenkų valdžios atstovų, pirmininkaujant Hymansui. Derybų pamatan padėta Hymanso projektas, tik mažmožiuose pakeistas. Kaunan trim dienom buvo atvažiavęs iš Ženevos p. Naruševičius padaryti valdžiai pranešimo ir gauti instrukcijų. Sakoma, kad M. Kabinetas tinkąs kalbėtis su lenkais, tik dėl tokių santykių, kurie nestatytų Lietuvos priklausomom padėtin nuo Lenkų ūkio, užsienio politikos ir apsigynimo klausimuose. Bet iš kitos pusės, nėra jokio tikrumo, kad ir valdžia, ir jos delegacija Ženevoje, atlaikys tą nusistatymą, prieš Lenkų ir Tautų Sąjungos spaudimą. Valanda labai kritinga.


1921 m. rugsėjį spaudos dėmesį vėl sulaukė derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos, vadovaujamos Paulio Hymanso, kurios vyko Ženevoje. Šįkart jos aprašytos savaitraštyje ,,Socialdemokratas“. Nors Lietuvos politinis elitas ieškojo Tautų Sąjungai priimtino susitarimo su Lenkija ir Beniliukso valstybių suartėjimo architektas Hymansas atrodė tinkamas žmogus šiam darbui, šalyje nuotaikos nebuvo tam palankios, nes bijota, kad taip Lietuva taps praktiškai Lenkijos vasale. Ypač bijota dėtis į karinį bloką, spartaus ūkinio bendarbiavimo, bijant, kad didesnė Lenkija Lietuvą užgoš ekonomiškai, sustiprėjusi įvels į galimą karą su Vokietija arba Sovietų Rusija, ne paskutinį vaidmenį vaidino ir kalbiniai dalykai, bijota kalbinio lenkų kalbos dominavimo. Tiesa, socialdemokratai , nors ir politinė mažuma, buvo palankesni Hymanso projektui, nei kitos politinės jėgos, tad jų leidinyje matome švelnesnę poziciją projekto atžvilgiu.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Paulis Hymansas, siekęs Lietuvos ir Lenkijos konflikto sprendimo. Prancūzijos nacionalinės biblioteka.


Šaltinis: Socialdemokratas,  1921 09 15, p. 3

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=140587