1921 m. rugsėjo 14 d. | Lietuvos universitetui

Šeštojo pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulko kareivių padaryta pradžia renkamos aukos universiteto rūmams statyti.

Šeštojo pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulko kareivių padaryta pradžia renkamos aukos universiteto rūmams statyti (Žiūr. ,,Lietuvos“ Nr.149 str. ,,Kareiviai į visuomenę universiteto reikalu“). Aukos priimamos visose iždinėse ir įrašomos Švietimo Ministerijos depozitan ,,universito rūmų statymui“.


Svarbus reiškinys besikuriančios Lietuvos gyvenime 3-iojo dešimtmečio pradžioje buvo aktyvus kariuomenės dalyvavimas visuomeniniame gyvenime. Apie tai byloja ir šis pavyzdys, kuomet 6-ojo pėstininkų pulko kariai kviečia visuomenę aukoti steigiamam universitetui.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Juozo Okmenskio dokumentas liūdijantis, kad jis eina pareigas 6 pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulke. Fotografija iš Gintauto Surgailio knygos Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas, Vilnius, 2019, p. 59.


Šaltinis: Lietuva, 1921 09 14, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64623