1921 m. rugsėjo 15 d. | Varžytinės

15 dieną rugsėjo mėn. š. m. skelbiamos varžytinės. Centralinių Kariuomenės dirbtuvių Valdybos pristatymui didelėmis partijomis: geležies, skardos, kaiščių, šriubų, su moterkėm, muterkių, nitų, grandinių, o 16 d. rugsėjo mėn. š. m. pristatymui didelėmis partijomis: pušinų, eglinių, uosinių, alksninių ir beržinių dyselių, skirpstinių, vinkšninių arba ąžuolinių stebulių, uosinių ratlankių ir ąžuolinių špykių.

15 dieną rugsėjo mėn. š. m. skelbiamos varžytinės. Centralinių Kariuomenės dirbtuvių Valdybos pristatymui didelėmis partijomis: geležies, skardos, kaiščių, šriubų, su moterkėm, muterkių, nitų, grandinių, o 16 d. rugsėjo mėn. š. m. pristatymui didelėmis partijomis: pušinų, eglinių, uosinių, alksninių ir beržinių dyselių, skirpstinių, vinkšninių arba ąžuolinių stebulių, uosinių ratlankių ir ąžuolinių špykių. Pasiūlymai apmokami žyminių mokesniu, pridedant nuorašą pramonės liūdymo ir 10% vertės pasiūlytų prekių, kaip užstatą. Turi būti paduodami uždarytuos vokuos užrašant: „Varžytinių Komisijai dėl geležinių dalių“ arba „Varžytinių Komisijai dėl medžio medžiagos“. Žiūrint kas siūloma ne vėliau 14 rugsėjo dienos mėn. š. m. Centralinių Kariuomenės dirbtuvių Valdybai Kaune Smilčių gatvė. Smulkesnių žinių galima gauti kiekvieną dieną ten pat nuo 8 iki 16 valandos išskiriant šventadienius.

1927 m. Seimo gatvė, dešinėje Senoji turgavietė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. rugsėjo 7 d., Važytinės, Lietuva (Nr. 199 (726)) p. 4.   

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64642_4