1921 m. rugsėjo 16 d. | Atletas – ūkio darbininkas

Panemunėly pasibaigus vieno vakaro vaidinimui, stipruolis Aleksandras Suchorovas atliko scenoje keletą sunkiosios atletikos mėginimų, labai tuo stebindamas publiką.

Rugpjūčio mėn. 21 d. Panemunėly pasibaigus vieno vakaro vaidinimui, stipruolis Aleksandras Suchorovas atliko scenoje keletą sunkiosios atletikos mėginimų, labai tuo stebindamas publiką, būtent:

  1. Išlaikė ant krūtinės 12 pūdų priekalą, ant kurio trys vyrai smarkiai kalė geležį;
  2. Išlaikė akmenų sunkumą nuo 20-40 pūdų, kuriuos daužė trys vyrai sunkiais geležiniais kūjais;
  3. Buvo apjuostas stora geležine šina, kurią juosė 10 vyrų;
  4. Vienu kumščio trenkimu sudaužė 6 sv. Akmenį;
  5. Vienu trenkimu sudaužyta trys plytos ant stipruolio galvos;

Šis nepaprastų jėgų vyras Aleksandras Suchorovas 28 m. amž. Yra rusas, kilęs iš Vladimiro miesto; prieš karą dalyvavęs cirkuose ir pasižymėjęs sunkiosios atletikos rungtinėse.  Prasidėjus didžiajam Europos karui pateko vokiečių nelaisvėn, paskiau iš ten pasiliusavęs grįždamas pro Lietuva apsigyveno Panemunėlio apylinkėse kaip samdininkas ir jau antri metai kaip tarnauja, stebindamas vietoj gyventojus nepaprastu stiprumu ūkės darbuose. Gyvendamas jau antri metai šioj apylinkėj patraukė į save gyventojų simpatiją kaip stipruolis ir kaip gana padorus žmogus.

Prieš 100 metų jėgos sportas dar tik žengė pirmuosius žingsnius, tad įvairių stipruolių buvo mažiau nei dabar, jie labiau išsiskyrė iš populiacijos ir stebino pasirodymais cirkuose ir įvairiuose šou. Nors kūno lavinimo technikos dar nebuvo ištobulintos, jie sugebėdavo pasiekti įspūdingų rezultatų.  Įdomu, kad carinėje Rusijoje paplitę ir Lietuvoje naudoti svarsčiai (giros) po vieną, pusantro ar du pūdus (16, 24, 32 kg) dažniau buvo naudojami sverti prekes turguje. Eilinis žmogus tikrai netroško jų kilnoti, greičiau vengdavo tai daryti. Dėl to „žongliravimas“ jais įgudusio kilnotojo rankose atrodė dar įspūdingiau.

1924 m. sunkiosios atletikos rungtys įtrauktos ir į olimpines žaidynes. Vienas ryškiausių jėgos sporto pradininkų Fridrichas Miuleris, geriau žinomas Eugene Sandow vardu, buvo gimęs visai netoli Lietuvos – Karaliaučiuje. Šis žmogus garsėjo tobulomis proporcijomis, primenančiomis antikines skulptūras.

Nuo to laiko sparčiai išsivystė sporto metodikos ir įvairūs, net draudžiami preparatai. Šiuolaikinių kultūristų kūnai atrodo gerokai masyvesni, o jėgos sportininkai yra žymiai stipresni nei buvo E. Sandow prieš 100 metų. Tačiau šio atleto figūra vis dar įamžinta prestižinių kultūrizmo varžybų ,,Mr. Olympia“ statulėlėje ir įkūnija idealias atleto proporcijas. Kaip matome iš šio įrašo, eilinius žmones stebinusių galiūnų turėjo ir Lietuva.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Moderniojo kultūrizmo įkvėpėjas ir garsiausias XX a. pradžios galiūnas Eugene Sandow (tikr. Fridrichas Vilhelmas Miuleris) XX a. 1 deš. Fotografija iš Wellcome muziejaus Londone, Jungtinėje Karalystėje.


Šaltinis: Lietuva, 1921 09 16, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64625

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200579/d3jt8ywj