1921 m. rugsėjo 2 d. | Vokietijoje neramu

Įsruty susirėmimai tarp vokiečių tautininkų ir socialistų.

BERLYNAS (Elta). Įsruty susirėmimai tarp vokiečių tautininkų ir socialistų.


1921 m. tuometinėje Lietuvos kaimynėje Vokietijoje padėtis darėsi nerami. Ir net prie pat Lietuvos sienų. Neseniai buvo rašyta apie žymaus vokiečių politiko Matthias Erzbergerio nužudymą. Radikalūs dešinieji ir radikalūs kairieji aktyviai sprendė konfliktus kumščiais ir ne tik gatvėse. Netoli Lietuvos sienos, istorinėse prūsų žemėse buvęs Įsručio miestas tokių kovų, kaip pranešama spaudoje, taip pat neišvengė.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Įsrutis (vok. Insteburgas), dab. Černiachovskas, 1926 m. Fotografija iš Vokietijos skaitmeninės fototekos Drezdene.


Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119629

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/188/item_ASYJWTPGN4TY33SPYLP4FD6FT4NV4AYD