1921 m. rugsėjo 20 d. | Rusų sfinksas

Visą pasaulį jaudina klausimas – kas iš to bus, kas yra dabar Rusuose, kokia ateitis laukia Rusus? Ir visi laukia ir yra įsitikinę, kad dabartinė Rusų gyvenimo sistema grius. Tas laukimas bent artimiausioj ateity yra be vilties. Tiesa, dideliausia piliečių dauguma priešinga esamai valdžiai.

Visą pasaulį įdomaujančiu Rusų padėties klausimu vienas neseniai iš Rusijos sugrįžęs tremtininis lietuvis, kurs ilgą laiką buvo Rusijoj ir gerai pažįsta jos gyvenimo sąlygas, mums rašo:

Visos Europos ir Amerikos spaudoje rašoma, apie Rusus daugybę straipsnių, reiškiamų įvairių samprotavimų, spėjimų. Ir visi jie rodo viena: kas neįsigyveno į Rusų sielą nepažino jos iš pašaknų – niekuomet nesupras to, kas dabar dedasi Rusuos. O įvykiai ir reiškiniai tikrai įdomūs.

Prie viso tariamojo Rusų gyvenimo sustingimo vienose būtent, sovietų, formose, nuolat vyksta didelės atmainos. Patys komunistai seniai pasikeitė. Jie patys pripažįsta, kad jie jau nebe tie neprityrę entuziastai, kurie pradėjo spalio 1917 m. revoliuciją. Jie yra visai kas kita revoliuciją.  Pats Leninas pripažįsta, kad pirmieji jų reikalavimai, yra tik „smiešnaja čepucha“ (juokingas niekas). Pasikeitė ir visas Sovietų Rusų gyvenimas. Jis patiekia vis naujų ir naujų reiškinių.

Visą pasaulį jaudina klausimas – kas iš to bus, kas yra dabar Rusuose, kokia ateitis laukia Rusus? Ir visi laukia ir yra įsitikinę, kad dabartinė Rusų gyvenimo sistema grius. Tas laukimas bent artimiausioj ateity yra be vilties. Tiesa, dideliausia piliečių dauguma priešinga esamai valdžiai. Bet tas priešingumas yra indvidualinis. Kiekvienas pilietis atskirai turi įvairių nepasitenkinimų valdžiai. Bet bendrai visi Rusai jaučia, kad tai yra jų valdžia, jų ypatingos dvasios, jų milžiniško indvidualizmo ir visų praeities kalčių padarinys. Reikėtų, rodos, kad tokia valdžia, kuri nepatenkina nei vieno piliečio, mūštų kuolais, tačiau to nedaroma, neparodoma jai net priešingumo rinkimuose.

Vakarai visai nesupranta. Jie juos vien savo mąstu mątuoja. Jie pamiršta, kad Rusai visai kas kita. Vakaruose manoma, kad jei mirė ekonominis tautos kūnas, tai toliau tauta gyventi negali ir būtinai turi kelti revoliuciją. Rusų atžvilgiu tai yra klaidingas prognozis.

1917 m. revoliucija Rusijoje, Petrogradas. Suomijos paveldo agentūra


Šaltinis: 1921 m. rugsėjo 20 d., Rusų sfinksas, Lietuva (210, (737)) p. 1

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64629

Nuotraukos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2021009/_de881598_4bd8_4bf2_85a0_82129aa92535