1921 m. rugsėjo 22 d. | Lietuva priimta į Tautų Sąjungą

Įsakant Tautų Sąjungos plenumo Pirmininkui, turiu garbės pranešti Tamstai, kad Tautų Sąjunga plenariniame posėdy š. m. rugs. m. 22 d. priėmė Lietuvos valstybę į Tautų Sąjungos narių skaičių.

Ženeva, IX-23. (Mūsų spec. kor.) Generalinis Tautų Sąjungos sekretorius Sir Eric Drummond pasiuntė Lietuvos Valstybės Prezidentui šią telegramą:

„Įsakant Tautų Sąjungos plenumo Pirmininkui, turiu garbės pranešti Tamstai, kad Tautų Sąjunga plenariniame posėdy š. m. rugs. m. 22 d. priėmė Lietuvos valstybę į Tautų Sąjungos narių skaičių.“

Eric Drummond

Generalinis Tautų Sąjungos Sekretorius


Šaltinis: Lietuva priimta į Tautų Sąjungą (1921, Rugsėjo 24 d.). Lietuva (214 (741), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64633&seqNr=1