1921 m. rugsėjo 25 d. | Nuteisė komunistus

Dorpato apygardos karo teismas rugsėjo 25 d. nusprendė komunistų bylą, kurios nagrinėjimas truko 5 dienas.

Dorpatas. (Elta). Dorpato apygardos karo teismas rugsėjo 25 d. nusprendė komunistų bylą, kurios nagrinėjimas truko 5 dienas. Iš 50 kaltinamų šnipavime ir valstybei priešingoj propagandoj pasmerkta: 27 nuo 20 ligi 4 metų priverčiamųjų darbų, 11 nuo 4 ligi vienų metų pataisos namų ir 12 išteisinta (Elta.)


Prieš 100 metų Estijoje vyko komunistinis sąmokslas, kurį šalies specialiosios tarnybos sėkmingai užkardė. Dorpato (dab. Tartu) teismas nuteisė aktyviausius organizatorius. Baltijos valstybėms šie įvykiai buvo ženklas, kad nepaisant neseniai pasirašytų sutarčių, kuriomis pripažino jų nepriklausomybę, Sovietų Rusija vistiek nesustos kištis į jų vidaus politiką.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Komunistų mitingas Estijoje. 1917 m. Estijos istorijos muziejus Taline.


Šaltinis: Išeivių draugas,  1921 10 08, Nr. 41, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119616

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/08618/129278