1921 m. rugsėjo 26 d. | Dėl neteisingų gandų

Patirta, kad Lietuvos Valstybės priešininkai skleidžia žinių, jog Lietuva priimta į Tautų Sąjungą tik su sąlyga, kad pasirašys Hymans‘o projektą.

Kaunas, IX – 26. (Elta). Patirta, kad Lietuvos Valstybės priešininkai skleidžia žinių, jog Lietuva priimta į Tautų Sąjungą tik su sąlyga, kad pasirašys Hymans‘o projektą. Tokios ir panašios žinios neteisingos, nes Lietuva tapo priimta į Tautų Sąjungą be jokių sąlygų.

Paulis Hymansas, siekęs Lietuvos ir Lenkijos konflikto sprendimo. Prancūzijos nacionalinės biblioteka.


Šaltinis: Dėl neteisingų gandų (1921, Rugsėjo 27d.). Lietuva (216 (743), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64635&seqNr=2