1921 m. rugsėjo 27 d. | Ir Dievui žvakė, ir velniui gagančius

Prieš Katedrą-Baziliką pil. Kučinsko krautuvės languose išstatyta: bažnytinės žvakės, šventųjų paveikslai, knygos, o tarp to viso pristatinėta… įvairių rųšių dektinės butelių.

Pravažiuodamas Kaune mačiau įdomų dalyką: Prie pat Viešosios aikštės kampe Vilniaus gatvės prieš Katedrą-Baziliką pil. Kučinsko krautuvės languose išstatyta: bažnytinės žvakės, šventųjų paveikslai, knygos, o tarp to viso pristatinėta… įvairių rųšių dektinės butelių.

Matyt pil. Kučinsko didelio „demokrato“ esama, pamaniau sau.

Aš.

Kauno arkikatedra bazilika XX a. 3–4 deš. Stanislovo Lukošiaus fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Ir Dievui žvakė, ir velniui gagančius“, Laisvė, nr. 216, 1921 m. rugsėjo mėn. 27 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111194&seqNr=4