1921 m. rugsėjo 28 d. | Liet. Teatras

Šį trečiadienį, rugsėjo mėn. 28 d. miesto teatre antras iš eilės Liet. Dramos Vaidyklos vaidinimas, premjera – 3 veiksmų komedija „Potašas ir Perlamutras“.

Šį trečiadienį, rugsėjo mėn. 28 d. miesto teatre antras iš eilės Liet. Dramos Vaidyklos vaidinimas, premjera – 3 veiksmų komedija „Potašas ir Perlamutras“. Šį iš Amerikos biznierių gyvenimo komedija pasižymi savo veikėjų tipų ir situacijų komingumu; užsienio teatruos ji eidavo po keliasdešimt kartų iš eilės vis juokindama publiką. Mūsų visuomenei, komedijų pasiilgusiai, bus tai naujiena. Bilietų kainos papigintos ir jau parduodamos Teatro kasoj.

Programa. Komedija „Potašas ir Perlamutras“ režisierius K. Glinskis. 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Režisieriaus K. Glinskis . Kaunas, 1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Liet. Teatras (1921, Rugsėjo 27 d.). Lietuva (216 (743), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64635&seqNr=3