1921 m. rugsėjo 29 d. | Lietuvos Gydytojų Susivažiavimas

29 rugsėjo Kaune prasidėjo Lietuvos gydytojų susivažiavimas. Dalyvauja jame virš 150 gydytojų.  Pirmininku išrinktas Lietuvos ministerių pirmininkas d-ras Grinius.

29 rugsėjo Kaune prasidėjo Lietuvos gydytojų susivažiavimas. Dalyvauja jame virš 150 gydytojų.  Pirmininku išrinktas Lietuvos ministerių pirmininkas d-ras Grinius. Tariamasi apie gydytojų organizavimosi ir žmonių sveikatos reikalus. Tik juokinga, jog Lietuvos gydytojai ne visi temoka Lietuvių kalbos. Taip ir dabar, gydytojų susivažiavime keletai žydų gydytojų, nemokančių lietuvių kalbos, pranešimai verčiami rusų kalbon.

Lietuvos Prezidentas ir ministras pirmininkas Kazys Grinius 1938 m. prie Šv. Kalėdų eglutės su ,,Pieno lašo“ draugijos vaikais. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Išeivių draugas,  1921 10 08, Nr. 41, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119616