1921 m. rugsėjo 3 d. | Kryžius stabmeldžiui

Gediminas juk buvo stabmeldis. Turbūt tai bus pirmas kryžius pastatytas ant stabmeldžio kapo.  

Veliuonoj ant Gedimino kalno pastatė kryžių. Gal gerais norais tai buvo sumanyta, bet įvykdyta nenuosaikiai. Juk pas mus Lietuvoje, net ant kapų krykštytų, bet negyvenusių sulig katalikų tikėjimo reikalavimu žmonių, niekas kryžių nestato.  O Gediminas juk buvo stabmeldis. Turbūt tai bus pirmas kryžius pastatytas ant stabmeldžio kapo.


1921 m. rugpjūčio 15 d., kaip jau skelbta projekte ,,Prieš 100 metų“ su Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus palaiminimu buvo atidengtas kryžius Veliuonoje skirtas šios bažnyčios 500 metų sukakčiai. Pagerbtas ir Lietuvos valdovas Gediminas, kuriam pastatytas paminklas. 3-iajame dešimtmetyje būtent Gediminas buvo laikomas bene svarbiausia tautos istorinės atminties figūra, Vytautas Didysis jį nustelbė tik dešimtmečio pabaigoje, jo kaip ,,tvirta ranka“ valdžiusio valdovo įvaizdis labiau tiko į valdžią po 1926 m. gruodžio perversmo atėjusiems tautininkams ir viltasi, kad jis galės būti suprantamas kaip Antano Smetonos istorinis pirmtakas. Tuo tarpu, 1921-aisiais, siekiant įamžinti Gediminą, sulaukta ir kritikos iš katalikiškos spaudos, kuriai galima priskirti ir ,,Laisvę“, esą per didelė pagarba parodyta valdovui, kuris buvo pagonis, jam net pastatytas kryžius.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Paminklas Lietuvos valdovui Gediminui ant Veliuonos kalno, 1930 m. Nežinomo autoriaus fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Laisvė,  1921  09 03, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111196