1921 m. rugsėjo 5 d. | Pagalba rusams

Nansen kalbėdamas su Anglų pašalpos komiteto Rusijos badaujantiems nariais, išdėstė savo sutarties su Sovietų vyriausybe smulkmenas ir planus, kuriuos jis paruošė, kaip Raudonojo Kryžiaus Ženevoje paskirtas Rusų Šelpimo akcijos direktoris.

LONDONAS, IX. 5 (Elta). Nansen kalbėdamas su Anglų pašalpos komiteto Rusijos badaujantiems nariais, išdėstė savo sutarties su Sovietų vyriausybe smulkmenas ir planus, kuriuos jis paruošė, kaip Raudonojo Kryžiaus Ženevoje paskirtas Rusų Šelpimo akcijos direktoris. Sovietų vyriaustybė pasiūlė Nansenui visų privilegijų ir garantijų, kurios juo daugiau reiškia sklandžiam pašalpos darbo vykimui. Nansen ir Hoower laikysis įvairių metodų, kadnagi Hoower nori savo uždavinį apribot tik tam tikrų Centrų vaikų šelpimu, o Nansen bendrai rūpinsis bado Sąlygomis, parūpindamas maisto produktų, sėklų ir vaistų. Dėl to Nansenui teks dirbti plačiai, tarpininkaujant Rusų vietos valdžiai, Sovietų vyriausybė pilnai pripažino Nanseno atstovų kontrolės siekį.


Vienas svarbiausių žmonių, bandžiusių suvaldyti po Pirmojo pasaulinio karo kilusią pabėgėlių krizę ir kitas humanitarines problemas, tokias kaip projekte ,,Prieš 100 metų“ jau aprašytą badą Rusijoje buvo legendinis keliautojas ir bene žymiausias Arkties tyrinėtojas Fridjofas Nansenas. Įgijęs tarptautinę šlovę dėl savo Šiaurės ašigalio tyrimų ir kelionių, jis dar 1906 – 1908 m. tapo Norvegijos ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje, nuo 1919 m. Norvegijos delegatas prie Tautų Sąjungos , netrukus vyriausias šios organizacijos atstovas pabėgėlių klausimais. 1920 m. lankėsi Kaune, kur organizavo konferenciją skirtą pabėgėlių krizės valdymo galimybėms aptarti. Už savo veiklą 1922 m. pagerbtas Nobelio taikos premija.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Arkties tyrinėtojas, būsimasis Nobelio taikos premijos laureatas Fridjofas Nansenas, 1893 m. Norvegijos technikos muziejaus fotografija.


Šaltinis: Laisvė,  1921  09 05, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111200

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2022608/KFS_DEX_T_5050_002