1921 m. rugsėjo 7 d. | Žydų spauda

Pagaliau mes žydų gatvėj Lietuvoj turim bepartinį demokratinį žydų spaudos organą, kurs žiūri į Lietuvą ne kaip į tiktai šios dienos tėvynę, bet kuris kviečia žydus pažinti Lietuvos gyvenimą ir lietuvius, jų literatūrą, ir būti Lietuvos respublikos kūrėjais.

Kaune nuo senai leidžiamas žydų kalba laikraštis „Nais“ („Naujiena“), bepartinis demokratinis organas. Žinomas bepartinis žydų darbuotojas ir rašytojas Urias Kocenelenbogenas, kuris jau dabar pakviestas bendradarbiauti tam laikrašty, rašo:

„Pagaliau mes žydų gatvėj Lietuvoj turim bepartinį demokratinį žydų spaudos organą, kurs žiūri į Lietuvą ne kaip į tiktai šios dienos tėvynę, bet kuris kviečia žydus pažinti Lietuvos gyvenimą ir lietuvius, jų literatūrą, ir būti Lietuvos respublikos kūrėjais“.

„Kai aš pirmas žydas gatvėj 1913 m. žydų Vilniaus almanache „Lietuva“ kreipiausi į žydų inteligentiją mesti tolimųjų gubernių ateivių kalbą, kviečiau susiartinti su aplinkinių kaimų žmonėmis, pažinti lietuvių kalbą, įspėdamas kad kitaip žydai neras Lietuvoj vietos, man karštai atsiliepė tie laikraštininkai, kuriuos aš dabar sutinku laikraščio „Nais“ redakcijoj (Kalmanovič, Stff ir kt.). Tai Lietuvos draugai, tad ne naujai padarytieji, o seni ir toli matantieji.“

Buvusios žydų sinagogos vidus. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Žydų spauda (1921 m. rugsėjo 7 d.) Lietuva (Nr. 199 (726) p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64642