1921 m. rugsėjo 9 d. | Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų susirinkimas

Penktadienį 9 rugsėjo 6 ½ val.  vak. „Lietuvos Ūkininko“ redakcijos bute (Laisvės Alėja Nr. 60) bus Liet. Soc. Liaud.  Dem. Partijos narių ir prijaučiančių susirinkimas. Bus pranešimas J. Kriščiūno „Žemės reforma ir jos priešai“ ir St. Seimo narių „Iš Steigiamojo Seimo darbuotės“.

Penktadienį 9 rugsėjo 6 ½ val.  vak. „Lietuvos Ūkininko“ redakcijos bute (Laisvės Alėja Nr. 60) bus Liet. Soc. Liaud.  Dem. Partijos narių ir prijaučiančių susirinkimas. Bus pranešimas J. Kriščiūno „Žemės reforma ir jos priešai“ ir St. Seimo narių „Iš Steigiamojo Seimo darbuotės“.


Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija buvo įkurta 1917 11 29–12 01 suvažiavime Voroneže (Sovietų Rusija) nuo Lietuvos socialistų liaudininkų partijos atsiskyrusių dešiniųjų socialistų Felicijos Bortkevičienės, Felikso Kaupo, Povilo Matulionio, Albino Rimkos, Mykolo Sleževičiaus iniciatyva. Pastarasis buvo viena ryškiausių šios partijos asmenybių. Sovietų Rusijoje kėlė Lietuvos nepriklausomybės klausimą, buvo prieš nacionalizuojamą turtą ir žemę. 1918 balandžio mėnesį LSLDP partija Sovietų Rusijoje buvo uždrausta, o vadovai suimti ir ištremti į Lietuvą. Lietuvoje LSLDP veikė aktyviai pasisakydama žemės reformos klausimu. Steigiamajame seime agitavo už suvalstybintos žemės nuomą bežemiams ir mažažemiams.[1] Minimas straipsnyje Jonas Kriščiūnas buvo žymus tarpukario Lietuvos agronomas priklausęs Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai. Neturėdami daugumos Steigiamajame Seime frakcijos atstovai nesugebėjo įtikinti kitų frakcijų atsižvelgti į LSLDP siūlymus dėl žemės reformos įstatymo.

Kauno miesto muziejininkas Gediminas Kasparavičius

[1] Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija. Prieiga internetu: https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-socialistu-liaudininku-demokratu-partija/


Šaltinis: Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų susirinkimas, Lietuva (nr. 201(728)) p. 3

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64644