1921 m. sausio 13 d. | Pabėgėliams iš Vilniaus

Pabėgėlių skyrius prie Žydų Tautos Tarybos praneša, kad ketverge eis traukinys į Vilnių ir norintieji važiuoti ir užsiregistravę turi atvykti į pabėgėlių Komitetą (Ukmergės g. 8) kad užsimokėti už bilietą ir gauti tam tikrą.

Pabėgėlių skyrius prie Žydų Tautos Tarybos praneša, kad ketverge eis traukinys į Vilnių ir norintieji važiuoti ir užsiregistravę turi atvykti į pabėgėlių Komitetą (Ukmergės g. № 8) kad užsimokėti už bilietą ir gauti tam tikrą <…>. Bilieto kaina suaugusiems 16 auks., vaikams pusė.

Su savim galima imti tik reikalingiausius daigtus ir dviem dienom maisto.

Visas kas kitą bus atimta.         L.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.

 


Šaltinis: Laisvė, nr. 9 (II metai), 1921 m. sausio 13 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346