1921 m. sausio 19 d. | Žodynas

Kultūros skyrius Žydų Tautos Tarybos žada netrukus išleisti lietuviškai Žydišką žodyną pritaikintą rankvedžiui „Vaikų Darbymetis“.

Kultūros skyrius Žydų Tautos Tarybos žada netrukus išleisti lietuviškai Žydišką žodyną pritaikintą rankvedžiui „Vaikų Darbymetis“. Žodyną sustatė pil. Ploschinas.

Kult. Skyr. jau išleido vieną žodyną, kuris pritaikintas vienamečio kurso mokinių rankvedžiui „Kelias į šviesą“. Šis žodynas labai žydų mokyklose paplitęs.

Talmudas žydų. Musų žydai. Petras Vileišis. 1905. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


Šaltinis: Laisvė, nr. 14 (II metai), 1921 m. sausio 19 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/portal/en/record/2021803/C1R0000025214.html?q=%C5%BEydai#dcId=1576844065364&p=1