1921 m. sausio 20 d. | Vilnius ir Strategija

Pastaruoju metu lenkų spaudoj labai uoliai debatuojama klausimas: Vilnius ir strategija. Vis daugiau ir daugiau balsų randas, kad prijungus Vilnių prie Varšuvos išeitų reikalas kuo blogiausias. Vieną, kaip visai teisingai <Kurjer Polski> pastebi, Vilnius ir prieš karą besimaitindavęs tik tuo, ką gaudavo iš Kauno gubernės, be jos visai iš bado sumenkėtų ir gyvenimo dienos būtų neįmanomos.

Kaunas, sausio mėn. 20 d. Pastaruoju metu lenkų spaudoj labai uoliai debatuojama klausimas: Vilnius ir strategija.

Vis daugiau ir daugiau balsų randas, kad prijungus Vilnių prie Varšuvos išeitų reikalas kuo blogiausias. Vieną, kaip visai teisingai <Kurjer Polski> pastebi, Vilnius ir prieš karą besimaitindavęs tik tuo, ką gaudavo iš Kauno gubernės, be jos visai iš bado sumenkėtų ir gyvenimo dienos būtų neįmanomos.

Paskui, Vilniaus prie Lenkų prijungimu esą lietuviai niekumet nesitaikytų, ir dėtų pastangų, kad anksčiau ar vėliau Vilnių atgaut atgal. Todėl Vilnius esą būtų nuolatiniame karo pavojui. […] Esant tokiam pavojui, ir Vilniui atsidūrus užkampy esą negalėtų gyvuoti nei pramonė, nei prekyba, nebūtų centralinių įstaigų ir Vilniaus gyvenimas savaime apmirtų.

Tai Vilnius jau ir dabar be galo skaudžiai jaučia ir kiekviena pratęsta atskyrimo nuo Kauno gubernės diena vis sunkesne našta gula. […] Nes visai kitokia padėtis susidaro paties Vilniaus gyvenimo, jei jis yra tokio turtingo ir tokios patogios geografinės padėties krašto centras, kaip Lietuva. […]

Todėl mums suprantama, kodėl šita tema lenkai kas kartą vis nervingiau ir nervingiau rašo. Prie tų motivų mes galėtumėm dar ir daugiau pridėti, bet ir šie pakankami yra sunkūs. Pagaliau, nebetoli tasai metas, kai ir uolieji aneksioninkai tuos motyvus pradės kartoti o politikai, einą pavėju gal kartais ir sąmojaus kelią pataikys. Laikas darbuojas mūsų naudai.

Vilnius ir jo apylinkės. Vilnius. Vaizdas į Antakalnį. Fotografas J. Bulhakas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: „Vilnius ir Strategija“, Lietuva, nr. 16 (583), 1921 m. sausio 21 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64655&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/en/item/2021803/C130000499980