1921 m. sausio 21 d. | Padegėlių komitetas

Kauno miesto padegėliams komitetas savo posėdyje nutarė pratęsti teikimą pašalpos neturtingiems padegėliams būtų pasisamdymai dar 4 mėnesiams, t.y. ligi 1 gegužio.

Kauno miesto padegėliams komitetas savo posėdyje nutarė pratęsti teikimą pašalpos neturtingiems padegėliams būtų pasisamdymai dar 4 mėnesiams, t.y. ligi 1 gegužio.

Visi tokios pašalpos reiklaingi privalo pareikšti apie tai į biurų miesto komiteto nuo sausio 22 d. (vakaro 6 val.).

Beto komitetas prašo visų piliečių, norinčių tam tikslu aukauti, įnešti savo aukas į komiteto kasą Miesto Valdyboje.

Laisvės alėja po liūties. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Laisvė, nr. 16 (II metai), 1921 m. sausio 21 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346