1921 m. sausio 22 d. | Tėvynės išdavikas baronas Roppas Kaune

Žinomas Lietuvos valstybės priešas, didelis bermontininkų Lietuvoje organizatorius ir tėvynės išdavikas bar. Roppas jau vėl landžioja įvairių ministerijų priemeniuose. Ir ne slaptai jis čion atvyko.

Žinomas Lietuvos valstybės priešas, didelis bermontininkų Lietuvoje organizatorius ir tėvynės išdavikas bar. Roppas jau vėl landžioja įvairių ministerijų priemeniuose. Ir ne slaptai jis čion atvyko,  bet su visais patogumais, visomis vizomis.

Stebimės iš tų įstaigų, kurioms pavesta panašius paukščius daboti. Ko jos žiopso?

Bermontininkų avantiūros Lietuvoje autorius Pavelas Bermontas-Avalovas, 1921 m. Berlyne, lydimas savo pasėkėjų.


Šaltinis: Laisvė, Tėvynės išdavikas baronas Roppas Kaune, nr. 17 ,1921 m. sausio 22 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111214

Fotografijos prieiga:  Peter Groch, Vilius Kavaliauskas, Vokiečių korpusas ir Bermonto afera Baltijos kraštuose 1919 m. Nepriklausomų Baltijos valstybių gimimas istorinių ženklų atspindyje 1919 m., Berlynas-Vilnius, 2018.