1921 m. sausio 23 d. | „Mūsų Senovė“

Senių ir nesenių susirinkimas š. m. sausio 23 d. patvirtino Komisijos nustatytąją programą leidiniui Lietuvos istorijos medžiagai rinkti vardu: „Mūsų Senovė“. Redaktorium išrinko kun. Juozą Tumą.

Senių ir nesenių susirinkimas š. m. sausio 23 d. patvirtino Komisijos nustatytąją programą leidiniui Lietuvos istorijos medžiagai rinkti vardu: „Mūsų Senovė“. Redaktorium išrinko kun Juozą Tumą, į Redakcijos Komisiją; prof. K. Būgą, A. Janulaitį ir P. Klimą. „Mūsų Senovę“ leisti ne periodiškai 3 – 4 kartus per metus po 8 – 10 spaudos lankų; arba kiek susidarys medžiagos, o Švietimo Ministerijos prašyti, kad šį leidinį finansuotų. Pareiškimas jai įteiktas š. m. sausio 24 d.


Šaltinis: „Mūsų Senovė“, Lietuva, nr. 20 (587), 1921 m. sausio 26 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64659&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000016083?exId=67828&seqNr=1