1921 m. sausio 24 d. | Lietuvos lenkų klausimas Paryžiuj

Paryžiuj vyksta dabar Ministerių Pirmininkų konferencija, kur, anot gautų tikrų žinių, bus svarstomas ir lietuvių lenkų klausimas.

Kaunas, I–24, (Elta). Paryžiuj vyksta dabar Ministerių Pirmininkų konferencija, kur, anot gautų tikrų žinių, bus svarstomas ir lietuvių lenkų klausimas. Vakar išvažiavo Paryžiun iš Kauno Ministeris Galvanauskas, o iš Londono – Norus-Noruševičius.

E. Galvanauskas. 1920 m. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kaunomiesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos Lenkų Klausimas Paryžiuj, Lietuva, nr. 19 (586), 1921 m. sausio 25 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076