1921 m. sausio 27 d. | Lietuvių žmonių ornamentikos parodos atidarymas

Sausio 27 d. apie 11 val. rytą, Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos rūmuose atidaryta Lietuvių žmonių ornamentikos paroda. Tokios rūšies įvykis mūsų gyvenime yra pirmutinis.

Sausio 27 d. apie 11 val. rytą, Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos rūmuose atidaryta Lietuvių žmonių ornamentikos paroda. Tokios rūšies įvykis mūsų gyvenime yra pirmutinis. Jau nuo Pirmos Lietuvių Dailės Parodos į mūsų žmonių meną buvo kreipiama akies ir buvo rengiami jo skyriai. Bet tuomet tie skyriai turėjo visai kito būdo, negu dabartinė surengtoji paroda. Visai kito būdo, negu dabartinė surengtoji paroda. Visai kitaip žiūrėjo į jį tuomet ir visuomenė. Tuomet visų pirma rūpėjo pamatyti, ką šis ar kitas Lietuvos dailininkų yra sukūręs savo, kuo gyveno jis šiokį ar kitokį laikotarpį. Tad pirmiausią mesdavosi toji visuomenė į kambarius, kur buvo dailininkų kūryba. Žinoma ir įspūdžio iš jo išsinešdavo neperdaugiausia. Tai rodo ištisas laikotarpis nuo paskutinės Lietuvių Dailės Parodos iki šių metų Meno Apžvalgos Parodai. Per šį laikotarpį liaudies tapybos apsaugojimo nuo išnykimo, rinkimo beveik nebuvo daryta. <…>

Nors laikraščiuose buvo skelbta, kad atidarymas buvo 10 val., bet atidaryta 11 val. Žmonių susirinko maža saujelė. <…> Daug da laiko praeis, kol mūsų visuomenė kviesta ir nekviesta į panašių parodų atidarymą eis ne „pro forma“, o neš su savim džiaugsmą, pasigėrėjimą ir tuo dalinai, atmokės už vargus tiems, kuriuos tiek „išskaudėjo“ siela dėl tų „niekų“<…>


Pauliaus Galaunės, Adomo Varno, Justino Vienožinskio bei Kajetono Sklėriaus iniciatyva Lietuvių meno kūrėjų draugijos patalpose Kaune buvo surengta pirmoji liaudies meno paroda. Joje buvo eksponuojami Žemaitijoje ir Aukštaitijoje surinktos skulptūros, tapybos pavyzdžiai, audiniai, koplytėlių, kryžių piešiniai.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Kryžius Pagramančio kapinėse iš 1919 metų. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvių žmonių ornamentikos parodos atidarymas (1921, Sausio 29 d.). Lietuva (23 (590), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64663&seqNr=6