1921 m. sausio 29 d. | Kaip įvyko Balt. pajūrio valst. pripažinimas

Patyrėm, kad Baltijos pajūrio valstybių de jure pripažinimo siūlymas Paryžiaus konferencijoj kilęs iš prancūzų pusės.

Kaunas. I-29 (Elta) Patyrėm, kad Baltijos pajūrio valstybių de jure pripažinimo siūlymas Paryžiaus konferencijoj kilęs iš prancūzų pusės, būtent, naujasai ministeris pirmininkas Briand pasiūlęs konferencijai pripažinti Lietuvius, Latvius ir Estus. Ir tik tolesni debatai atvedę prie Lietuvos pripažinimo atidėjimo.

Prancūzijos ministras pirmininkas Aristidas Briandas 1921–1922 m.


Šaltinis: Kaip įvyko Balt. pajūrio valst. pripažinimas  (1921, Sausio 30 d.). Lietuva (24 (59), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64663&seqNr=6  

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Aristide_Briand#/media/File:Aristide_Briand_04-2008-12-06.jpg