1921 m. sausio 30 d. | K. Petrausko išleistuvės

Sausio 30 d. Kauno miesto teatre buvo surengtas dainininko Kipro Petrausko išleistuvių koncertas.

Sausio 30 d. Kauno miesto teatre buvo surengtas dainininko Kipro Petrausko išleistuvių koncertas, kuriame dalyvavo žymesnieji operos artistai su K. Petrausku priešaky. Baigiant vakarą A. Varnas pasakė prakalbą.

Kipras Petrauskas. Kaunas, XX a. 3 deš. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Draugas, nr. 52 (Country Edition, Metai-Vol. VI), 1921 m. kovo 3 d., p. 1.

Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1921_reg/1921-03-03-DRAUGAS-i5-8.pdf