1921 m. sausio 31 d. | Lietuvos Vyriausybės atsakymas T.S

Šiandien Lietuvos Vyriausybė įteikė Tautų Sąjungos Tarybai savo atsakymą į notą.

Kaunas, I–31. (Elta). Šiandien Lietuvos Vyriausybė įteikė Tautų Sąjungos Tarybai savo atsakymą į notą, kuri buvo pasiųsta gruodžio 20 d. Tam atsakyme Lietuvos Vyriausybė žada paramos Tautų Sąjungos ruošiamam plebiscitui, padarytam sąlygomis, kurios, Lietuvos vyriausybės nuomone, yra būtinos teisingam plebiscito vykdymui ir kurios jau buvo jos atstovo Tautų Sąjungai išdėstytos.

Tautų Sąjungos Tarybos posėdis 1926 m. kovą Ženevoje.


Šaltinis: Lietuvos Vyriausybės Atsakymas T.S., Lietuva, nr. 26 (593), 1921 m. vasario 2 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Taut%C5%B3_S%C4%85junga#/media/Vaizdas:Bundesarchiv_Bild_102-02454,_Genf,_Schlusssitzung_des_V%C3%B6lkerbundrates.jpg