1921 m. sausio 5 d. | Neteisinga žinia

Žinia apie lietuvių ir lenkų atstovų derybas Varšuvoj, kad ten esąs išspręstas jau Vilniaus klausimas ir baigiama tartis dėl Didelės Lietuvos kantonų sistemos ir federacijos su Lenkais sutarties, visai neturi pagrindo ir yra grynai pramanyti.

Kaunas, 1. 5 (Elta). Tarybų Rusų „Litrosia“ skleidžiama Vilniaus laikraščio „Unzer Tog“ (66 Nr.) gruodžio <…> d. žinia apie lietuvių ir lenkų atstovų derybas Varšuvoj, kad ten esąs išspręstas jau Vilniaus klausimas ir baigiama tartis dėl Didelės Lietuvos kantonų sistemos ir federacijos su Lenkais sutarties, visai neturi pagrindo ir yra grynai pramanyti.

Vilnius. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Neteisinga Žinia, Lietuva, nr. 4 (571), 1921 m. sausio 1 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076