1921 m. sausio 8 d. | Garbė mūsų oro laivynui

Lenkai stebisi mūsų orlaivių veikimu. Lietuvos oro laivyno esanti tokia jėga, su kuria jiem nesą galima kovoti.

Praneša iš Vilniaus, kad lenkai stebisi mūsų orlaivių veikimu. Lietuvos oro laivyno esanti tokia jėga, su kuria jiem nesą galima kovoti.

Pirmasis Antano Gustaičio sukonstruotas vienvietis mokomasis lėktuvas AMBO I. Apie 1925 m. Panevėžio kraštotyros muziejus


Šaltinis: Darbininkas (Kaunas), nr. 1 (49), 1921 m. sausio 8 d., p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000036854

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2024906/photography_ProvidedCHO_Panev__io_kra_totyros_muziejus_LIMIS_37737522?view=http%3A%2F%2Fwww.limis.lt%2Flimisk-portlet%2Fexternal%2Fimage%2Fexhibit%2F37737522%2F38554303%3Fq%3Dlow&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi