1921 m. spalio 13 d. | Žinios iš Lietuvos

Iš čia iškeltas į Skuodą Teismo tardytojas Butkauskas. Jam Tauragės nuovadoj tarnaujant visai išnyko arkliavagystė.

Tauragė, X. 13. (Elta) Iš čia iškeltas į Skuodą Teismo tardytojas Butkauskas. Jam Tauragės nuovadoj tarnaujant visai išnyko arkliavagystė. Dabar Tauragės nuovada liko be Tardytojo, kurio vietoj yra tik Teisingumo Ministerijos Kandidatas. Žmonės skundžiasi, kad tik vėl arkliavagystė nepradėtų platintis.

Tauragės muitinė. I – ojo pasaulinio karo metais buvusi psichinių ligonių prieglauda. 1917 m.


Šaltinis: Žinios iš Lietuvos (1921, Spalio 16 d.). Lietuva (233 (760), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64674&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2021802/LIMIS_42534586?view=https%3A%2F%2Fwww.epaveldas.lt%2FrecordObject%2FTKM%2FLIMIS-42534586&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi