1921 m. spalio 15 d. | Ūkio paroda

Šeštadienį ir sekmadienį spalių 15 ir 16 d. Kaune prie arklių rinkos ir karo muziejaus bus žemės ūkio paroda. Yra gan įdomių eksponatų.

Šeštadienį ir sekmadienį spalių 15 ir 16 d. Kaune prie arklių rinkos ir karo muziejaus bus žemės ūkio paroda. Yra gan įdomių eksponatų. Paroda abi dienas atdara rytą nuo 10 val., iki 8 v. val.

Žemės ūkio ir pramonės parodos įėjimas. XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Ūkio paroda (1921, Spalio 15 d.). Lietuva (232 (759), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64673&seqNr=2