1921 m. Spalio 17 d. | Suomių atstovas Lietuvoje

Suomijos spauda ypatingu džiaugsmu ir pasitenkinimu sveikino pripažinimą Lietuvos Nepriklausomybės, iškelia energingą Lietuvos kelią dėl nepriklausomybės ir nurodo pavyzdingą, ekonominę Lietuvos padėtį.

Helsinkis. X, 17 (ELTA) „Notysbirau“ pranešimu po Suomijos pripažinimo Lietuvos Nepriklausomybės dejure Suomių Vyriausybė nuskyrė pasiuntinybės sekretori p. Reino Sylvanderi Suomijos atstovu – charge d, affaires ad hinferim Lietuvai Kaunau.

Suomijos spauda ypatingu džiaugsmu ir pasitenkinimu sveikino pripažinimą Lietuvos Nepriklausomybės, iškelia energingą Lietuvos kelią dėl nepriklausomybės ir nurodo pavyzdingą, ekonominę Lietuvos padėtį.

Helsinkio geležinkelio stotis, XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.

Šaltinis: 1921 m. spalio 17 d., Suomių atstovas Lietuvoje, Lietuva (Nr. 234 (761)) p. 2.

Šaltinis: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64675_2