1921 m. spalio 18 d. | Naujas Burmistras

Kauno Miesto Valdybos pranešimu, naujai išrinktas Kauno burmistras prisiekusis advokatas p. Jonas Vileišis pradėjo eiti savo pareigas.

Kauno Miesto Valdybos pranešimu, naujai išrinktas Kauno burmistras prisiekusis advokatas p. Jonas Vileišis pradėjo eiti savo pareigas.

Naujai išrinktasai Miesto burmistras yra nuskyręs priiminėti visus kreipiančiuosius į jį miesto reikalais kasdien darbo dienomis nuo 9-10 val. rytą Miesto Rotušėj.

Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Naujas Burmistras (1921, spalio 18 d.). Lietuva (234 (761), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64675&seqNr=3