1921 m. spalio 19 d. | Centralinis Valstybės Archyvas

Centralinis Valstybės Archyvas: a) laiko visų buvusių valstybinių ir savivaldybių įstaigų archyvus ir ima visus einamąjam darbui nereikalingus nurodytų įstaigų archyvus.

1 §. Prie Švietimo Ministerijos steigiamas Centralinis Valstybės Archyvas.

2 §. Centralinis Valstybės Archyvas:

  1. a) laiko visų buvusių valstybinių ir savivaldybių įstaigų archyvus ir ima visus einamąjam darbui nereikalingus nurodytų įstaigų archyvus;
  2. b) priima ir saugoja dokumentus, aktus, raštus ir rankraščius, kurie turi valstybinio, visuomeninio ir mokslinio pobūdžio;
  3. c) perima likviduojamų visuomeninių organizacijų archyvus, jei joms besilikviduojant nebus nurodytas kitoks jų paskirimas.

Nuo 1919 m. kultūros bei istorijos paminklų, taip pat archyvų, bibliotekų, muziejų išsaugojimu rūpinosi Valstybės archeologijos komisija, kuri perėmė buvusį Kauno gubernijos įstaigų archyvą Totorių (dab. I. Kanto) gatvėje. 1921 m. archyvas perkeltas į Kauno VII fortą. Nors kaip įstaigos vadovas iš pradžių buvo minimas Eduardas Volteris, tačiau oficialiai įsteigus Centralinį valstybės archyvą, direktoriumi paskirtas teisininkas Kazimieras Oleka. Beje, būtent K. Oleka, būdamas Kauno miesto tarybos nariu, pasiūlė Kaiser-Wilhelm-Strasse pervadinti Laisvės alėja.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Profesorius Eduardas Volteris, Centralinio knygyno-archyvo vadovas prieš įsteigiant Centralinį valstybės archyvą. „Lietuvos albumas“. 1921 m.


Šaltinis: „Centralinis Valstybės Archyvas“, Vyriausybės žinios, nr. 72, 1922 m. spalio mėn. 28 d., p. 1-2.