1921 m. spalio 2 d. | Danų konsulatas Lietuvoj

Konsulatas išnuomavo p. Tilmanso namą Vytauto prosp. savo kontorai ir konsulato personalui apsigyventi (anksčiau buvo ten Austrų belaisvių maitinimo punktas)“.

IX 19 (Elta). Danijos Konsulatas Lietuvoj, matyt, rengias tvirtai apsigyventi ir užmegzt artimiausių su Lietuva ryšių.

Konsulatas išnuomavo p. Tilmanso namą Vytauto prosp. savo kontorai ir konsulato personalui apsigyventi (anksčiau buvo ten Austrų belaisvių maitinimo punktas). Prie konsulato įkurta žemės ūkio skyrius, kuris bus vedamas p. Kofoed‘o, specialinio žemės ūkio patarėjo ir Konsulato atašė.

Erikas Bieringas. 1921 m. birželio 1 d. konsulas, nuo 1923 m. generalinis konsulas, 1925–1930 m. laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje. XX a. 3 deš. Iš knygos: V. Mažeika, Danijos santykiai su Lietuva 1918–1940 m., Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2002, p. 66.


Šaltinis: „Danų konsulatas Lietuvoj“, Vilnius, nr. 222 (236), 1921 m. spalio mėn. 2 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F8010E5?exId=99814&seqNr=3