1921 m. spalio 20 d. | Navigacija Nemunu

Šių metų navigacija, žiūrint didelio upės nusekimo kokio nebuvo gal 100 metų vis dėlto suteikė Lietuvos valstybei daugiau nei 2,5 mln. Pelno ir apmokėjo visas valdžios šios srities įstaigų išlaidas.

Parvykus į Lietuvą hidrotechnikos profesoriui p. Kolupailai, žymiai pradėta rūpintis Nemuno srovės pagerinimu. Tos upės krantas žadama susiaurinti ir apželdinti, o seklios vietos pagilinti. Darbas jau pradedamas. Ant Nemuno kranto ruošiamas limnigrafas su hidrotechnikos stotimi. Taip pat ruošiamas labai platus visų Nemuno vandenų tyrinėjimo planas hidrotechnikos atžvilgiu.

Vokietijoje lygstamos pirkti antroji žemsemė. Ir jei pasiektų ji nupirkti, tai ji būtų pergabenta į Jurbarką dar ligi užsibaigiant šių metų navigacijai. Esant dviems žemsemėms būtų galima išlaikyti navigaciją tarp Kauno ir Jurbarko visą kitą vasarą be jokių kliūčių.

Šių metų navigacija, žiūrint didelio upės nusekimo kokio nebuvo gal 100 metų vis dėlto suteikė Lietuvos valstybei daugiau nei 2,5 mln. Pelno ir apmokėjo visas valdžios šios srities įstaigų išlaidas.

Keltas ties Penemune, Kaunas XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. spalio 21 d., Navigacija Nemunu, Lietuva (Nr. 237 (764)) p. 2.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64679_2